Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi AS har blitt valgt av Sensor Communication AS for å utvikle en hygienisk, teknologisk velferdsløsning innenfor omsorgssektoren. Med utgangspunkt i Nordigi sin teknologiske plattform blir informasjon fra sensorer hos bruker prosessert og siden gjort tilgjengelig for ansvarlig helsepersonell.

Nordigi - We make Internet of Things

På grunn av økt oppdragsmengde, kommende lanseringer av egne produkter og flere ansatte har Nordigi vokst seg ut av inkubatoren Silicia ved Forskningsparken på Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold. (Vestfold Innovation Park).

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi MOBILITY gjør at det nå er fullt mulig, hvor som helst, å overvåke alle dine sensordata gjennom et brukergrensesnitt. Et digitalt verktøy som gir deg fullstendig oversikt over alle dine sensordata, med både øyeblikksverdier og historiske data, gjennom en nettleser.