Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT).

Nordigi ble invitert som foredragsholder på Autic Seminar 2017 som fant sted  på Quality Hotel i Tønsberg 2. november. Vårt foredrag hadde tittelen - Nordigi Mobility, Client in the Sky. Enkel tynnklientløsning for CitectSCADA.

På seminaret var det mange kunder og samarbeidspartnere til Autic System AS. Agendaen for vår presentasjonen var at vi tok utgangspunkt i hvordan vi foretar datafangst i vårt komplette IoT-økosystem, og hvor sentral vår skytjeneste er når det gjelder monitorering av datafangst. Nordigi Mobility er et meget godt digitalt verktøy for CitectSCADA brukere, og vi vektla derfor hvilke gode brukeropplevelse man har med Nordigi Mobility i alt fra konfigurering og visualisering med et plattformuavhengig mobilt grensesnitt. Før vi avsluttet med en demonstrasjon informerte vi om Nordig Mobility sin alarmhåndtering/videresending av CitectSCADA Alarmer, og hvordan Nordigi Mobility ivaretar meget god datasikkerhet.

Andre spennende foredrag på seminaret var:

  • Red Lion - SixView Manager, ha kontroll med dine routere, konfigurering og oppdatering. Skyløsninger.
  • Schneider Electric - Citect SCADA 2018 Release. Presentasjon av neste versjon av CitectSCADA
  • Schneider Electric - Ny OPC UA driver for CitectSCADA
  • Exor - Exor eXWare IoT, OPC UA Exors IoT kontroller med støtte for OPC UA
  • Ocean Data Systems - Avansert bruk av Dream Report. Energirapportering mm.
  • Autic System AS - Autics nye hjemmesider. Presentasjon av ny webshop mm. 

Seminaret ble avsluttet med en meget hyggelig Irsk aften med ”Belfast lads”. Vi vil takke alle som deltok på seminaret, og spesielt få rette en stor takk til Autic System AS for at vi fikk muligheten til å bidra med vårt foredrag.