Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi er nå i full gang med oppkjøringsfasen til Nordigi Datalogger. Nordigi Datalogger er en fysisk liten BLE IoT-enhet, en sensormodul med mulighet for å måle og hente ut data om luftfuktighet, vanndeteksjon, omgivelsestemperatur, lysstyrke og vibrasjoner. Nordigi Datalogger er batteridrevet og kommunisere over BLE.

Datalogger. 
Med Nordigi Datalogger har man mulighet for å logge data i lengre tidsperioder hvor det for eksempel ikke er tilgang til strømtilførsel eller nettverk. Sanntidsverdier og historiskedata hentes enkelt ut ved behov med en app med BLE som gateway på mobiltelefonen, eller med oversettelse fra BLE til WiFi med Nordigi Nexus Multinode for monitorering gjennom Skytjenesten Nordigi Mobility.  

Mulighet for ”real time” verdier med alarmering.
”Real time” monitorering utføres ved hjelp av Nordigi Nexus Multinode som gateway fra dataloggeren til våre servere. Ved hjelp av vårt mobile grensesnitt i skytjenesten Nordigi Mobility kan man enkelt avleser både øyeblikksverdier og historiske data (trend) med ulike skjermvalg av utvalgte tidsperioder. I tillegg kan man sette terskelverdier og videresende alarmer som melding på SMS, epost og twitter.

Innovasjonsramme prosjekt.
Nordigi Datalogger skal brukes i et konkret prosjekt i sammarbeid med Agrippa AS. Dette er et innovasjonsramme prosjekt delfinansiert av Innovasjon Norge gjennom NCE/Electronic Coast.