Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Vi har nå gjennomført en vellykket stabilitetstest for vår Gateway funksjon i Nordigi Nexus Multinode. Bildet viser monitorering i skytjenesten Nordigi Mobility ved målinger av relativ luftfuktighet fra en BLE enhet med oversettelse fra BLE til WiFi i Nordigi Nexus Multinode.

Bildet viser 8 timers avlesning om natten fra kl 00.30 til 08.30 med 10 sekunders oppdateringsrate av luftfuktighet i våre lokaler i Tønsberg. Nøyaktigheten er imponerende. Frem til kl 06.00 avleser vi små avvik pga termostatstyrt varmekilde. Etter kl 06.00 ser vi markant økningen pga oppstart av luftkjøleanlegget. Musepeker viser nøyaktige måleverdi kl 06:15:43. 

Med vårt grensesnittet i skytjenesten Nordigi Mobility kan man enkelt avlese både øyeblikksverdier og historiske data med ulike skjermvalg av utvalgte tidsperioder. I tillegg kan man sette terskelverdier og videresende alarmer som melding på SMS, epost og twitter.