Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi er nå kommet til oppkjøringsfasen av utviklingen av Nordigi Nexus Multinode. Nexus Multinode er Nordigi sin ”Swiss Army knife”.

Nordigi har i den forbindelsen derfor gleden av å informere om at vi nylig ble tildelt etableringstilskudd Fase 2 - Kommersialisering fra Innovasjon Norge.

Nordigi Nexus er en multifunksjonell IoT node. Det vil si at Nexus fungerer både som et IoT endepunkt med grensesnitt med ulike innebygde sensorer, og som en gateway for IoT infrastruktur med oversettelse fra BLE (Bluetooth Low Energy) til WiFi. Nordigi Nexus er batteridrevet men kan også kables for strømtilførsel. Noden har en fysisk størrelse som en fyrstikkeske.

På bakgrunn av sin teknologiske sammensetning representerer Nordigi Nexus noe vesentlig internasjonalt nytt innenfor IoT og Industri 4.0.