Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Begrepet Industrie 4.0 beskriver den tyske regjeringens ambisjoner om å være ledende på smarte fabrikker og smart produksjon ved hjelp av de mulighetene som ligger i dagens informasjonssystemer. Industri 4.0 viser til at vi nå er inne i den 4. industrielle revolusjon.

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi sin teknologi er basert på egenutviklede sensormoduler med den serverbaserte skytjenesten Nordigi MOBILITY for overføring av sensordata. Det vil si at sluttbruker kan motta sensordata gjennom alle webbaserte digitale enheter. Tjenesten leveres med alarmfunksjonalitet gjennom e-post, Twitter og SMS.

”Vår teknologi bidrar sterkt til å frigjøre ressurser”.