Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi er i avslutningen av utviklingsfasen av en ny MultiNode Nordigi NEXUS IoT MultiNode. Nordigi NEXUS IoT MultiNode vil flytte grenser i forhold til krav til teknologisammensetning, fysisk størrelse og mobilitet. Bruksområdene vil være utstrakte, og vi er allerede i gang med flere konkrete implementeringsprosjekter. Noen av disse prosjektene er kort beskrevet nedenfor.

Industriprosesser

Med Nordigi NEXUS IoT Multinode vil Nordige sin teknologi være bedre forberedt på fremtidige teknologiske og industrielle utfordringer når det gjelder for eksempel å tilby sensorovervåking av bevegelige elementer i ulike industri- og produksjonsprosesser. Nordigi jobber nå med flere bedrifter om muligheten til å implementere teknologien som et supplement til større tradisjonelle overvåkingssystemer.

Velferdsteknologi

Noe av teknologien i Nordigi NEXUS IoT MultiNode vil dessuten kunne adopteres til produkter innefor offentlige krav og ønsker vedrørende utbygging av velferdsteknologi. Nordigi er allerede gått i gang med et samarbeidsprosjekt angående en løsning av en konkret utfordring innenfor omsorgssektoren.

Samferdsel

Krav til dokumentasjon av miljøet for varer under transportperioden er et annet felt hvor Nordigi sin teknologi vil være attraktiv. Disse kravene kan være fra produsenter, leverandører, kunder eller offentlige myndigheter. Teknologien til Nordigi er valgt i et prosjekt for å utvikle et nytt overvåkingssystem av miljøet ved mattransport med Nordig Datalogger.

Grønn teknologi

Nordigi har et kontinuerlig bevisst forhold til miljøet, og vil i alle produkter og tjenester tilgodese miljøhensyn i størst mulig omfang. Det vil blant annet si at teknologien i produktene er optimalisert i forhold til eget ressursersforbruk.

En strategisk ambisjon

Produktlanseringen av ny sensormodul vil inngå som en bevisst strategisk ambisjon om at Nordigi skal være en aktiv part i industrien for å møte de muligheter som ligger i begrepet Industri 4.0, og at Nordigi skal kunne være en ledende leverandør av IoT kompetanse ved å kunne tilby et komplett IoT-økosystem fra målepunkt til bruker.