Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT).

IoT har mange bruksområder. For å skille mellom de mange brukstilfeller og situasjoner hvor IoT er, og potensielt vil være, er det blitt vanlig å skille mellom industriell IoT (IIoT), forbruker IoT (CIoT), internett av alt (IoE) og til slutt internett og roboter (Internet of Robotic Things - IoRT).

I noen tilfeller vil disse bruksområdene overlappes. Derfor er ingen av disse terminologiene eksakte og ”perfekte”, og for noen kan disse termene derfor fremstå som litt mer forvirrende enn avklarende.

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT).

Det er mange årsaker til en økende oppmerksomhet rundt IoT. En av årsakene og kanskje hovedfaktoren til økt fokus rundt begrepet IoT, må ses i sammenheng med konvergensen mellom IT og OT (Operational Technology) og utviklingen av industriell IoT.

Nordigi - We make Internet of Things

Det finnes i dag mange ulike forsøk på definisjon av IoT. Årsaken til at det er mange definisjoner skyldes som oftest hvilket perspektiv og kontekst IoT er blitt definert ut i fra.
Eksempelvis:

  • Applikasjonsperspektiv
  • Teknologiskperspektiv
  • Bransjekontekst
  • Ut fra forbrukerfordeler
  • etc.

Nordigi - We make Internet of Things

Underlaget og ideen om IoT ble grunnlagt allerede på slutten av 80-90 tallet. Spesielt har RFID hatt en viktig rolle i utviklingen av IoT. Faktisk ble begrepet IoT opprettet i en RFID og NFC kontekst.

• RFID: Radio Frequency Identification
• NFC: Near Field Communication

Nordigi - We make Internet of Things

EUs forordningen for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), vil gjøre at vi i Norge får nye personvernregler som trer i kraft 2018. Reglene vil gjelde alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere. Vi som virksomheter får nye plikter og alle EU/EØS-borgere som får sine personopplysninger registret får nye rettigheter.

Nordigi - We make Internet of Things

Nordigi er i avslutningen av utviklingsfasen av en ny MultiNode Nordigi NEXUS IoT MultiNode. Nordigi NEXUS IoT MultiNode vil flytte grenser i forhold til krav til teknologisammensetning, fysisk størrelse og mobilitet. Bruksområdene vil være utstrakte, og vi er allerede i gang med flere konkrete implementeringsprosjekter. Noen av disse prosjektene er kort beskrevet nedenfor.